Mjölk

Vad sägs om ett glas färsk lokal mjölk?

Vi tror att mjölk, precis som nyheter, är bäst när den är färsk. Kommer du att läsa tidningen om tre veckor? Ja, det gör vi. Titta på datumet på burken för att se att den är färsk. Om du inte hittar datumet på burken kan du dra dina egna slutsatser. Milk Colonys mjölkgårdar ligger mindre än en timme från mejeriet, och mjölken finns ofta på hyllan mindre än 24 timmar efter mjölkningen. Det enda sättet att få färskare mjölk är att själv ta fram en hink och en mjölkningspall.

Mjölkens resa från mjölkgården till butikshyllan

Mjölk från en mjölkkoloni färdas inte särskilt långt, vilket är anledningen till att den står på hyllan dagen efter mjölkning.

1. Hämtning och transport
Kyld obehandlad mjölk hämtas från mjölkgårdarna med mjölkbil varje dag i veckan. Mjölkbilschauffören tömmer mjölken från tanken på gården i lastbilen, som sedan transporterar den kylda mjölken till vårt mejeri i Toholampi, där den töms i en kyld mottagningstank för provtagning.

2. Mätning av kvalitet och sammansättning
Bearbetningen av mjölken på mejeriet inleds med vägning, kylning samt kvalitets- och sammansättningsanalys av den mottagna mjölken. Efter provtagning pumpas mjölken in i mejeriets mjölksilos.

3. Separering av mjölk
Från silorna leds mjölken vidare till en separator där fettet separeras. Den råa mjölken upphettas för att separera den feta grädden och den skummade (fettfria) mjölken.

4. Stabilisering av mjölken
Efter separeringen justeras mjölkens fetthalt till önskad nivå genom att skummjölk och grädde blandas i rätt proportioner.

5. Homogenisering av mjölken
Den stabiliserade mjölken passerar genom en homogenisator, där mjölken ”pressas” under tryck genom små hål, vilket minskar storleken på fettkulorna i mjölken och hindrar fettet från att stiga upp till ytan. Homogenisering förhindrar att mjölken blir gräddig. Homogenisering är en mekanisk process som inte förändrar mjölkens kemiska sammansättning eller näringsvärde. Ett gräddskikt bildas på ytan av icke-homogeniserad mjölk om mjölken får stå en tid. Icke-homogeniserad mjölk används för framställning av smör, vispgrädde och ost.

6. Pastörisering av mjölk
Nästa steg är att pastörisera mjölken, dvs. att värmebehandla den för att förstöra skadliga bakterier och förbättra dess hållbarhet. Du kan läsa mer om pastörisering nedan!

7. Förpackning
Efter pastöriseringen kyls mjölken till förpackningstemperatur och packas i mjölkkartonger.

8. Leverans till butikerna
Mjölken skickas färsk och fräsch till butikerna, ofta inom 24 timmar efter mjölkningen. Det är därför den lokala mjölken är så god!

Bekanta dig med mjölkrelaterade begrepp!

Har du någonsin undrat varför mjölk har olika hållbarhetstider? Vissa mjölksorter har en hållbarhetstid på en vecka, medan andra kan gå ut flera månader senare. Mjölkens hållbarhet beror på hur den har bearbetats på mejeriet.

Pastörisering
Mjölken pastöriseras på mejeriet för att förbättra dess hållbarhet och säkerhet. Pastöriseringen sker i en sluten anläggning, en så kallad pastöriserare, som är en plattvärmeväxlare. Pastörisering är en mild värmebehandling som förstör skadliga bakterier i mjölkråvaran. Pastörisering innebär att mjölken värms upp till 72 °C i cirka 15 sekunder och sedan snabbt kyls ned. Pastöriseringen påverkar inte mjölkens sammansättning, näringsvärde eller smak. I Finland har mjölk pastöriserats sedan 1967.

Högpastörisering eller ESL-behandling
Förlängd hållbarhet (ESL) är en mer intensiv värmebehandling än pastörisering. Mjölken upphettas till en högre temperatur än vid normal pastörisering, 125-135 grader Celsius i 0,5-2 sekunder. ESL-behandlad mjölk har längre hållbarhet än pastöriserad mjölk.

UHT-behandling (UHT)
UHT-behandling (ultrahög temperatur) är en intensiv värmebehandling som förstör alla mikroorganismer i mjölken som försämrar hållbarheten. UHT är en process där mjölken värms upp till minst 135 °C under några sekunder. Tack vare denna behandling och den försteriliserade förpackningen kan UHT-mjölk förvaras oöppnad i rumstemperatur i flera månader.

Varför producerar vi på Milk Chocolate inte ESL- eller UHT-behandlad mjölk?
För att vi värdesätter färskhet. Det är viktigt för oss att det alltid bara finns färsk Maitokolmio-mjölk på mjölkhyllan. Som vi nämnde i början anser vi att mjölk, precis som nyheter, är bäst färsk.

Obehandlad mjölk, gårdsmjölk eller till och med hantverksmjölk?
Är det inte så att ett älskat barn har många namn? Obehandlad mjölk, även kallad gårdsmjölk eller tinker’s milk, är obehandlad mjölk direkt från kon. Inget har tillsatts i rå mjölk och inget har avlägsnats från den. Råmjölk innehåller cirka 4 % fett, men fetthalten varierar beroende på vilken ras kon är av och vilken tid på året det är.

Livsmedelsverket rekommenderar att obehandlad mjölk endast används för tillagning av livsmedel som kan värmas. Även om finsk mjölkråvara är mycket ren, innehåller den fortfarande bakterier som har kommit in i mjölken under mjölkning och bearbetning i ladugårdsmiljön.

Så vad är råmjölk?
Råmjölk är mjölk som har mjölkats från en ko 3-5 dagar efter kalvning. Råmjölk kan användas för att göra många delikatesser, till exempel pannkakor eller bakad ost. För personer med äggallergi är råmjölk en utmärkt lösning för bakning, eftersom den feta mjölken ersätter ägget helt, till exempel i pannkaks- eller bulldeg.