Vad är kolneutralitet?

Kasvu hiilineutraali

Jag är glad att du frågade! Kolneutralitet innebär att den mängd koldioxid som släpps ut är densamma som den mängd som binds från atmosfären genom olika åtgärder. I praktiken innebär det att vi minimerar koldioxidutsläppen från vår verksamhet och kompenserar för de utsläpp som vi inte kan undvika.

Inom Maitokolmio arbetar vi för kolneutralitet på flera olika sätt. Till exempel minskar vi gradvis utsläppen från produktionen genom att använda förnybara energikällor och förbättra effektiviteten i produktionsprocesserna. Vi använder också lokala råvaror och bidrar till att minska matsvinnet, vilket i sin tur minskar utsläppen från transporter.

I slutändan är kolneutralitet ett mål som kräver samarbete från alla branscher och individer. Livsmedelsindustrin måste spela sin roll och utveckla nya innovativa sätt att minska utsläppen, men konsumenterna kan också göra skillnad genom att välja hållbart producerade alternativ. Tillsammans kan vi uppnå kolneutralitet – och njuta av god mat på samma gång!

Ny kolneutral förpackning för Maitokolmio

Maitokolmios literförpackningar för mjölk och surmjölk kompenserar för alla förpackningsrelaterade utsläpp från produktion och transport av råvaror, till kartongtillverkning och detaljhandelsdistribution.

De kolneutrala förpackningarna är certifierade enligt Carbon Neutral Protocol och PAS 2060 -standarderna. Certifieringen för kolneutrala förpackningar har tilldelats av Climate Impact Partners.

Läs mer om CarbonNeutral®-märkningen här.