Världens bästa grädde

Vi vet att den grädde som vi tillverkar i fabriken i Toholampi är den bästa i världen. Maitokolmios grädde är fri från tillsatser och karragenan. Vi anser också att färskhet och kort hållbarhetstid berättar att grädden är bättre än gräddprodukter med längre hålbarshetstider. Läs nedan varför borde du hålla med oss.

Gräddens väg från gård till butikshylla

Vi hämtar mjölkråvaran från mjölkgårdarna alla dagar i veckan. När mjölken anländer till mejeriet separeras den till fetthaltig och fettfri del. Den ena delen är grädde och den andra är fettfri mjölk. Efter separeringen överförs grädden till en tank där fettprocenten stabiliseras till nivån för kommersiell grädde, dvs. fett återställs eller avlägsnas. När gräddens fetthalt har stabiliserats packas den och kyls till lagringstemperatur. Därefter levereras grädden till butikerna. Det tar ungefär två dagar för grädden att resa från mjölkgården till butikens kylskåp.

Vad är karragenan (E407) och varför vi inte ANVÄNDER det?

I kylskåpen finns också gräddprodukter med lång hållbarhetstid. De har genomgått en intensivare uppvärmningsprocess än pastörisering, dvs. högpastörisering (ESL) eller ultrahög temperatur (UHT). Vid långvarig lagring tenderar fettet att separeras från grädden och stiger så småningom upp till ytan i ett lager. Detta kallas gräddsättning. Ju längre grädden lagras, desto tjockare blir fettlagret och det kan inte längre blandas med grädden. För att förhindra att fettet separeras tillsätter vissa tillverkare karragenan i långtidsförvarad grädde för att sakta ner gräddens stelning.

Karragenan är en naturligt förekommande växtfiber som utvinns ur rödalger som växer i haven. I livsmedel används karragenan ofta som stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel. Karragenan användes ursprungligen i sin råa form, dvs. kokad direkt från algerna, men produceras nu i industriella odlingar runt om i världen. Det bearbetas och behandlas också på ett antal olika sätt.

Tillsatsfri och karragenanfri grädde

Vi anser att grädde, precis som mjölk, är bäst färsk. Det är därför vi hävdar att Maitokolmio producerar världens bästa grädde. Vi tillverkar grädde av lokal mjölk från lokala gårdar, som samlas in varje dag i veckan. Vi tror att de bästa egenskaperna hos våra produkter kommer från färska råvaror av god kvalitet, utan tillsatser eller något annat extra. Det är därför det inte finns några tillsatser eller karragenan i Maitokolmios gräddor.